Ga naar de inhoud

Home

Bas van Alphen

Wij zijn zeer verheugd te melden dat in september 2024 de 1e editie verschijnt van een nieuw Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift specifiek voor ouderenpsychologen in Nederland en België, het Tijdschrift voor Ouderenpsychologie!

In het Tijdschrift voor Ouderenpsychologie staat praktijkgerichte wetenschappelijke kennisverspreiding van de ouderenpsychologie centraal. Ook beogen we met onze rubrieken een kritische, wetenschappelijke attitude onder psychologen werkzaam in de ouderenzorg (o.a. in de GGz, verpleeghuizen/rustoorden/woonzorgcentra, ziekenhuizen, vrijgevestigde praktijk) verder te bewerkstelligen. Dit alles voor het vertalen van praktijkproblemen in wetenschappelijke onderzoeksvragen en het vertalen van wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar de praktijk van de ouderenzorg. Met dit tijdschrift hopen we bij te dragen aan de profilering van zowel de ouderenpsychologie als de ouderenpsycholoog in Nederland en België. Daarnaast kan dit praktijkgericht wetenschappelijk tijdschrift voor ouderenpsychologen stimulerend werken op het zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en bijdragen aan intensivering van de onderlinge samenwerking binnen en tussen de verpleeghuissetting en GGz. Dit alles voor een stevige positie van de ouderenpsycholoog als in de Nederlandse en Belgische zorg.

Het Tijdschrift voor Ouderenpsychologie is in een samenwerking met het Nederlands Instituut van Psychologen en Gompel & Svacina uitgevers tot stand gekomen en heeft een onafhankelijke redactieraad met een collegiale toetsing om de ingezonden kopij te beoordelen. Het tijdschrift heeft bij zijn aftrap in 2024 circa 1200 abonnees, verschijnt vier keer per jaar in zowel een papieren versie als een digitale versie en bestaat uit de volgende rubrieken:

  1. Oorspronkelijk artikel
  2. Korte bijdrage
  3. Klinische lessen
  4. Gevalsbeschrijvingen
  5. Critical Appraisal of a Topic (CAT)
  6. Onderzoeksprotocollen
  7. Boekbesprekingen
  8. Slijpsteen voor de geest

Op de pagina ‘Richtlijnen auteurs’ worden bovenstaande rubrieken nader uitgewerkt. Verder is er de mogelijkheid om eerder gepubliceerde manuscripten in Engelstalige tijdschriften met toestemming van het tijdschrift en relevant voor het Nederlands en Belgisch vakgebied van de ouderenpsychologie in het Nederlands en doorgaans ingekort, aan te bieden aan onze redactieraad.

Met vriendelijke groet, mede namens de gehele redactieraad

Prof. dr. Bas van Alphen,
Hoofdredacteur